Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokság 2023.
Egyetemisták-Főiskolások Országos és Budapest Bajnoksága

2023. április 2.

Verseny helyszíne: Szentendrei-sziget
Verseny útvonala: Tahitótfalu - Kisoroszi - Tahitótfalu
Verseny távja: 18 km
NEVEZÉS: Időpont normál AKESZ regisztráció Egyetemi-Főiskolai
  online * 2023. március 16-27. 7000 Ft 5500 Ft 4000 Ft
* Előnevezés során a 10:00 - 10:30 közötti és a 11:01 utáni időpontra adunk rajtidőt. 
* A nevezési díjnak 2023. március 28. 24:00 óráig be kell érkezni számlánkra!
A késöbb beérkező nevezési díjakat beszámítjuk a helyszíni nevezési díjba.
  helyszíni nevezés:** 2023. április 2. 9:00-9:30 óra 9000 Ft 7500 Ft 4000 Ft
** Rajtidők a 10:31 -11:00 közötti időszakra.
A nevezés során - elő és helyszíni összesen - 300 fő nevezését tudjuk elfogadni!
A nevezés során a versenyző által megadott személyes adatokra a BVKK adatkezelési szabályzata vonatkozik.
Egyetemi
Bajnokság:
Egyetemi-Főiskolai versenyben résztvevők:
- a verseny évében meglévő hallgatói jogviszony rendelkező valamely magyarországi egyetemen
- az abszolutórium megszerzését követő 1 naptári éven belül
  Egyetemi nevezést csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha nevezési felület kitöltésekor az egyetemi nevezés részben megadásra kerül a NEPTUN kód és az intézmény teljes neve ahová a versenyző jár.
  Kategóriák: férfi, női, oktatói (vegyes)
  A rajtszám felvételkor diákigazolvány bemutatása kötelező!
RAJTOLÁS: A nevezés során megadott rajtidőben, résztvevői létszám függvényében 60 illetve 30 másodperces időközzel.
  A versenyző a rajtja előtt 1 perccel köteles a rajtterületen a háton, jobb oldal varrástól hátrafelé a mez aljához feltűzött rajtszámmal és szabályosan felrakott vázszámmal a rajtbírónál lejelentkezni és a számára kijelölt helyre beállni.
  Az a versenyző aki a rajtját lekési, a rajtbírónál jelentkezve, a többi versenyző zavarása nélkül saját idejének terhére elindulhat. Rajtidő módosítására nincs lehetőség!
KORCSOPORTOK:  

DÍJAZÁS: Korcsoport 1-3 helyezett érem plusz az 1. helyezettek kupa.
  Az abszolút  első helyezett női és férfi versenyző mez.
  A díjazásra csak az a versenyző jogosult, aki a díjátadón jelen van. A helyszínen át nem vett díjak, ajándékok átvételére a versenyző elveszti jogosultságát, ha az eredményhirdetést nem várja meg.
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:  
A nevezési díj befizetésével a versenyző tudomásul veszi,
- hogy a rendezők kérésére a rajtszám és vázszám átvételekor fényképes igazolvánnyal vagy a tárgyévre érvényesített Amatőr Regisztrációs számmal igazolni kell a születési évét. Amennyiben ezt nem teszi meg az utolsó befutót követő tizenötödik percig, akkor az elért eredményét nem értékeljük a futamon.
- hogy a verseny szervezője a versenyen, illetve az oda való utazás és elutazás során a versenyzőt ért kárért való felelősségét kizárja.
- hogy a FEJVÉDŐ használata a verseny teljes időtartama alatt KÖTELEZŐ,  szabályt megszegő versenyző 5 perc időbüntetéssel súlytható.
- a versenyen kizárólag a rendező által biztosított rajtszámmal és vázszámmal indul, amely személyre szóló, át nem ruházható.
- hogy előnevezés estén a rajtszámot és a hozzátartozó vázszámot (chip) a rajt helyszínén időben átveszi. Rajtszám és vázszám nélkül rajthoz állni előnevezett versenyzőnek sem lehet! A rajtszám átvételről a versenyző vagy kísérője köteles gondoskodni.
- hogy a számára meghatározott rajtidőben indul. Amennyiben ezen időre, szólításra sem jelenik meg saját idő terhére a többi versenyző zavarása nélkül a rajtbíróknál jelentkezve elindulhat.
- hogy a rajtidő változtatásra nincs lehetőség! 
A nevezési díj befizetésével és a rajtszám felvételével a versenyző kijelenti,
- teljes jogi felelőssége tudatában, hogy az általa megadott személyi adatok a valóságnak megfelelnek.
- hogy a doppingellenes tevékenység körében, tartózkodik minden tiltott szernek minősülő készítmény, tiltott teljesítmény-fokozó módszer alkalmazásától, és aláveti magát az esetleges dopping-ellenőrzésnek.
- hogy a versenyeken saját felelősségére vesz részt, és kötelezően betartja a KRESZ szabályozásait, követi a rendőrség vagy a biztosítást végző egyéb szervek és személyek utasításait, a verseny alatt az úttest jobb oldalán haladva, nem akadályozza a versenyt kísérő gépjárművek elhaladását és a közúti forgalmat. A fenti okokra, a versenykiírásban szereplő rendelkezések megszegésére visszavezethető baleset, versenybaleset vagy kár esetén bármilyen károsodás éri a versenyzőt a rendezők felé történő kártérítési igényről lemond .
- a versenytől való távolmaradás esetén a rendezők felé semmilyen követeléssel nem él.
- hogy egészségesen és fizikailag felkészülten áll rajthoz.
- szükség esetén önkéntesen orvosi vizsgálatnak veti alá magát és az orvos utasításait elfogadja és aszerint cselekszik.
- a weblapon feltüntetett összes versenyszabályt megismerte, azokban foglaltakkal egyetért és magára nézve kötelezően elfogadja.
Egyéb rendelkezések:
- a versenyben kizárólag emberi erővel, egyéb elektromos vagy más jellegű rásegítő rendszerrel nem rendelkező kerékpárral lehet indulni, a szabály megszegőjének azonnali kizárását vonja maga után, 
- a helytelenül elhelyezett rajtszám illetve vázszám leolvasásának biztonságáért felelőséget nem vállal a rendezőség,
- a rajtegyenesből a főútra történő kikanyarodáskor és azt követő 50 méteren a felezővonal érintése és átlépése 5 perces időbüntetéssel jár, melynek ellenőrzését a kikanyarodást biztosító versenybírók végzik,
- az a versenyző vagy kisérője illetve kisérőautója, szurkolója és fotósa, a verseny alatt vagy a versenyét követően a közúti forgalmat akadályozza, figyelmen kívül hagyja a rendezők, versenybírók utasításait büntetéssel, súlyosabb esetben kizárással sújtható,
- azon versenyző aki többször halad át a célvonalon feltűzött rajtszámmal és vázszámmal, annak a legutolsó áthaladáskor leolvasott időeredményből számolt idő lesz a hivatalos versenyideje,
- a verseny során a versenyző haladást szélárnyék (másik versenyző vagy bármilyen más jármű) igénybevételével nem segítheti. A szabályt megszegő 5 perc időbüntetéssel sújtható,
- a versennyel kapcsolatos óvásra az utolsó befutót, míg az eredményekkel kapcsolatban, annak kifüggesztését követő 15 percen belül, 20 000 Ft óvási díj befizetése mellett, írásban a verseny főrendezőjénél van lehetőség. 
- az eredményhirdetés elkezdését követően semmilyen óvást nem áll módunkban elfogadni. 
A nevezési díj befizetésével a versenyző hozzájárul,
- hogy a nevezési lapon szereplő adatait és eredményét a rendező nyilvántartsa, az AKESZ (Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetsége) részére átadja.
- hogy a versenyeken való részvételével összefüggésben róla kép- és hanganyag készüljön, valamit ahhoz is, hogy ezt a rendező térítésmentesen felhasználhassa tevékenysége népszerűsítéséhez.
EGYÉB:
- A esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a rendező előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető, írásos megállapodás keretében rögzített módon.
Egyéni kép és videofelvételeket a Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub – továbbiakban Szervező – rendezvényein való részvételéről minden résztvevő csak saját, egyéni felhasználásra készíthet, azokat kereskedelmi, reklám, promóciós és egyéb célokra a Szervező írásos beleegyezése nélkül fel nem használhatja. Tilos bármilyen felvétel, vagy felvétel másolatának internetes honlapon, nyomtatott sajtóban, televízióban való bemutatása üzleti céllal, a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül. A résztvevő a Rendezvényre való nevezéssel átruházza a Rendezvényen való részvételéről készült bármilyen nemű felvétel rendelkezési és nemzetközi terjesztési és kizárólagos felhasználási jogait a Szervező cégre, így minden a Rendezvény ideje alatt a Rendezvényről készült kép jogai kizárólagosan a Szervezőt illetik.
- A rendezvényen a rendezvény napján hatályos - járványügyi - rendelkezések, előírások és a rendezők utasításainak betartása kötelező!
ONLINE ELŐNEVEZÉS 2023. március 16-27 között

TOVÁBB A NEVEZÉSI FELÜLETRE

VISSZA