ADATKEZELÉSI és RENDEZVÉNY RÉSZVÉTELI NYILAGTKOZAT

A Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub által meghirdetett Rendezvényen résztvevőként történő indulásomhoz szükséges elektronikus regisztráció elindításával nyilatkozom, hogy a bvkk.hu honlapon közzétett „Adatvédelmi tájékoztatót” megismertem és elfogadom. Nyilatkozom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 20. § (2) bekezdése szerint tájékoztatást kaptam az adatkezelés céljáról és jogalapjáról.
Hozzájárulok ahhoz, hogy regisztrációmmal összefüggésben személyes adataimat az Adatvédelmi tájékoztatóban megnevezett szervezetek, személyek az Infotv. előírásainak megfelelően kezeljék (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is).
Tudomásom van arról, hogy az Infotv. 20. § (1) bekezdése alapján jelent nyilatkozat megtétele önkéntes, ezúton nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozatot önkéntesen tettem. Nyilatkozatomban tett hozzájárulásomat kizárólag a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub által meghirdetett Rendezvényekkel kapcsolatos adatkezeléshez adom. Személyes adataim kezeléséhez a tárgyév utolsó napját követő ötödik év végéig járulok hozzá.

Adatvédelmi tájékokztató          A résztvevők kötelezettségei és a felelősség korlátozása, kizárása          VISSZA