ADATADVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (nyilvántartási szám: 01-02-0006783, székhely: 1039 Budapest, Lukács Gy. u. 4. IX/82., képviseli: Szabó László, elnök, email cím: info@bvkk.hu, a továbbiakban: Adatkezelő) online regisztrációs illetve helyszíni nevezési szolgáltatás tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a saját eseménynaptárában szereplő sportrendezvények regisztrálása érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely a rendezvényeken való részvételhez elengedhetetlen. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés során felhasznált személyes adatok és az adatkezelés célja:

 adat adat célja
 név  A sportrendezvényen résztvevőként indulni kívánó személy (a továbbiakban: résztvevő) meghatározása.
 születési dátum  A résztvevő azonosítása.
 telefonszám  A kapcsolattartás elősegítése.
 e-mail cím  A kapcsolattartás elősegítése, tájékoztatás.

Adatkezelő az adatok megismerése, kezelése, feldolgozása, továbbítása során az adatbiztonsági követelményének szem előtt tartásával jár el. A résztvevő a regisztráció beküldésével az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő tisztségviselői
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a tárgyévet követő egy év elteltével kerülnek törlésre az Adatkezelő adatbázisából.
A versenyzőt az adatkezelés és feldolgozás során az Infotv.-ben meghatározott jogok illetik meg, így jogosult különösen tájékoztatást kérni, az adatok helyesbítését, törlését, zárolását kérelmezni, jogosult jogorvoslati jogát gyakorolni. A regisztráló (kiskorú esetén törvényes képviselője) a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz, valamit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat. A regisztráló továbbá tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ezt külön, az Adatkezelőhöz címzett, írásbeli nyilatkozattal is megteheti, valamint jogosult az erre vonatkozó nyilatkozatot nem kitölteni, mely esetben azonban nem vehet részt a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub rendezvényein.
A regisztráló a nevezésekhez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, törlését illetve az adatok módosítását az Adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti. Ha a regisztráló kérelmét az Adatkezelő jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Az Infotv. letölthető a www.njt.hu linkről.

Adatkezelési és versenyrészvételi nyilatkozat          A résztvevők kötelezettségei és a felelősség korlátozása, kizárása               VISSZA