A RÉSZTVEVŐK KÖTELEZETTSÉGEI és a FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA

A) Kötelezettségek
Minden résztvevő (túrázó, versenyző, szerelő, segítő, edző) saját felelősségére vesz részt a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (a továbbiakban: BVKK) által meghirdetett eseményeken (a továbbiakban: Rendezvény). Polgári vagy büntetőjogi felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amelyet maguk vagy kerékpárjuk, egyéb járműjük okozott. E felelősség alóli felmentés a sportrendezvény Kiírásában érvénytelen. Amennyiben a regisztráló nem tulajdonosa a rendezvényen használt kerékpárnak, felmenti a felelősség alól mindazon személyeket, akik az alábbi B) pontban vannak felsorolva minden, a kerékpár tulajdonosa által támasztott követelés alól, illetve a Elektronikus nevezésével elfogadja, hogy a kerékpár tulajdonosa fentiek szerinti minden jogáról lemond.

B) Felelősségkorlátozás, felelősség kizárása
Az elektronikus regisztrációval a versenyző lemond azon jogáról, hogy a szándékos- vagy súlyos gondatlanságból bekövetkező káresemények kivételével, bármely, a regisztráció tárgyát képező Rendezvény során elszenvedett baleset vagy egyéb káresemény kapcsán jogi vagy egyéb úton eljárjon a BVKK-val szemben, illetve a szervezet tagjai, tisztségviselői, sportszakemberei, alkalmazottai, ezek képviselői, segítői, valamint azon ingatlan, vagy az ingatlanon lévő létesítmények, műtárgyak, stb. tulajdonosai, amelyen a rendezvény halad vagy található, illetve a rendezvényhelyszín tulajdonosai, tagjai, alkalmazottai, képviselői, segítő résztvevői és kísérőik, sportszakmai személyzet, és bármely más olyan természetes-, vagy jogi személy, aki a Rendezvénnyel kapcsolatban áll.

Amennyiben a résztvevő sérülése következik be, vagy a résztvevő egészségi állapotában olyan változás áll be, mely orvost igényel, a nyilatkozó felmenti az ellátását biztosító orvosokat titoktartási kötelezettségeik alól a BVKK, illetve a rendezvény hivatalos személyei/szervei (rendezvényorvos, versenyigazgató, sportbírók) felé.

Kiskorú résztvevő esetén törvényes képviselője a fentiekben említett feltételek mellett büntetőjogi felelőssége teljes tudatában a gyermeke képviselőjeként megtett elektronikus nevezésével hozzájárul gyermeke, gondozottja Rendezvényen való részvételéhez.

Adatvédelmi tájékoztató          Adatkezelési és versenyrészvételi nyilatkozat          VISSZA