Általános szabályok és rendelkezések

a Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub – továbbiakban Szervező – által rendezett teljesítménytúrákon

A nevezési díj befizetésével a teljesítménytúrázó tudomásul veszi, hogy:
 -

a túrán minden nevező saját felelősségére vesz részt és kötelezően betartja a KRESZ szabályozásait,
 -

a teljesítménytúra Szervezője a teljesítménytúrán, illetve az oda való utazás és elutazás során a teljesítménytúrázót ért kárért való felelősségét kizárja,
 - az igazoló lap személyre és távra szóló, azt más személynek át nem adható,
 - az igazoló lapot minden teljesítménytúrázó csak személyesen adhatja le.
A nevezés leadásával és a nevezési díj befizetésével a teljesítménytúrázó kijelenti, hogy
- egészségesen és fizikailag felkészülten indul el a kiválasztott táv teljesítésére,
-

a doppingellenes tevékenység körében, tartózkodik minden tiltott szernek minősülő készítmény, tiltott teljesítményfokozó módszer alkalmazásától,
-


a weblapon és a nevezési helyen megtalálható összes, a teljesítménytúrán való részvételére és az adatkezelésre vonatkozó szabályokat megismerte, azokban foglaltakkal egyetért és magára nézve kötelezően elfogadja.
A nevezés leadásával és a nevezési díj befizetésével a teljesítménytúrázó hozzájárul,
- hogy a nevezés során megadott adatait a Szervező nyilvántartsa az adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint.
-


hogy a teljesítménytúrán való részvételével összefüggésben róla kép- és hanganyag készüljön, valamit ahhoz is, hogy ezt a Szervező térítésmentesen felhasználja tevékenysége népszerűsítéséhez.
Egyéb:
 - A teljesítménytúra kizárólag a kiírásban szereplő időpontban és feltételekkel teljesíthető!
 -


A teljesítménytúra helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a Szervező előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető, írásos megállapodás keretében rögzített módon.
 -

Egyéni kép és video felvételeket a Szervező rendezvényein való részvételéről minden résztvevő csak saját, egyéni felhasználásra készíthet, azokat kereskedelmi, reklám, promóciós és egyéb célokra a Szervező írásos beleegyezése nélkül fel nem használhatja. Tilos bármilyen felvétel, vagy felvétel másolatának internetes honlapon, nyomtatott sajtóban, televízióban való bemutatása üzleti céllal, a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül. A résztvevő a teljesítménytúrára való nevezéssel átruházza a teljesítménytúrán való részvételéről készült bármilyen nemű felvétel rendelkezési és nemzetközi terjesztési és kizárólagos felhasználási jogait a Szervező cégre, így minden a teljesítménytúra ideje alatt a teljesítménytúráról készült kép jogai kizárólagosan a Szervezőt illetik.

VISSZA